Sonnar Home

Upravljaj kućom putem glasa ili telefona sa bilo koje lokacije na svetu. Uskoro u ponudi!

#

Sprojekt

Sofisticirani uređaj sa integrisanim računarom za veštačku inteligenciju, četiri 4K kamere i GPS-om za neprekidno snimanje puteva u visokoj rezoluciji i skupljanja drugih informacija o stanju puteva.

#